Šifriranje z zamenjavo

Tajnopis besedila

Odšifriran tekst

Pogosti nizi

Trenutno uporabljen ključ (zaporedje znakov glede na osnovno razporeditev):

Frekvenca znakov v tipičnem slovenskem besedilu:

Frekvenca znakov v originalnem besedilu: